Ticaret Bakanlığı Duyurdu; "Cep Telefonu, Mobilya, Tablet ve Bilgisayar Taksitlerine Düzenleme Yapıldı"

Resmi Gazete ‘de yayımlanan kararla kredi taksit sayıları ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre; fiyatı 3500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet ve bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu; "Cep Telefonu, Mobilya, Tablet ve Bilgisayar Taksitlerine Düzenleme Yapıldı"
Editör: Ahfa Haber
02 Temmuz 2021 - 22:50

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlarına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyeceği belirlendi.  Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu.

TAKSİT SINIRLARINDA DÜŞÜŞ!

Buna göre, altın alımında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Mobilya ve beyaz eşya alımında taksit sayısı 12 aydan 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL altında olanlar için 9 ay, 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay taksit sağlanabilecek.

 YENİ TAKSİT SAYILARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

Bakanlığın düzenlemesine göre;

•Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

•Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

•Tablet ve bilgisayar satışlarında 6 ay

•Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

•Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

•Mobilya satışlarında 9 ay

•Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

•Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR TEK TEK AÇIKLANDI!

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları,

MADDE 12/B – (1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,

c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,

d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,

e) Mobilya satışlarında dokuz ay,

f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.

(3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlarına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. 

Fiyatı 3500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet ve bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Altın alımında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi.  Mobilya ve beyaz eşya alımında taksit sayısı 12 aydan 9 aya indi.  Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL altında olanlar için 9 ay, 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. 

Mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyeceği belirlendi.  Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.


YORUMLAR

  • 0 Yorum